KONKURS KURATORYJNY

Wojewódzki konkurs z MATEMATYKI  dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego organizowany jest przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. Konkurs składa się z trzech etapów:
  • etap szkolny
  • etap rejonowy
  • etap wojewódzki
Uczeń, który zakwalifikuje się do etapu wojewódzkiego uzyska dodatkowe punktu w rekrutacji do gimnazjum.
Jeżeli uczeń w etapie wojewódzkim uzyska tytuł laureata, to zostanie zwolniony z pisania pierwszej części sprawdzianu szóstoklasisty (język polski z matematyką) i otrzyma maksymalny wynik: 100% za pierwszą część sprawdzianu. Ponadto laureaci konkursu mają pierwszeństwo w rekrutacji do gimnazjum.
Konkurs trudny, ale ze względu na ogromne przywileje, warto się do niego przygotować!

ZADANIA KONKURSOWE

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz